Wij maken gebruik van persoonsgegevens die jezelf aan ons geeft. 

Hoe zit het met minderjarigen?
Wij willen geen gegevens verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, behalve als ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen alleen niet controleren of een bezoeker jonger is dan 16 jaar. Wij raden hen dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel gebruiken wij jouw persoonsgegevens?
– Om vragen van jou te beantwoorden.
– Om uitvoering te kunnen geven aan het programma Start2Tri!

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met anderen
Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met anderen als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of als jij daar  toestemming voor hebt gegeven. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij maken mogelijk gebruik van technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt zich afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Top Motion Gelderland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou te sturen.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Top Motion Gelderland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Wij nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Heb je de indruk dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn? Of zijn er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact met ons op!