Met Top Motion Care richten wij ons op organisaties en personen die we ondersteunen bij het bevorderen van gezondheid. Wij ontwikkelen programma’s en kunnen programma’s uitvoeren voor personen en groepen die gericht zijn op de verbetering van zowel mentale als lichamelijke gezondheid. Wij bieden ondersteuning op verschillende leefgebieden, omdat wij geloven in een integrale aanpak. Wij bieden o.a. ambulante begeleiding, NAH Boxing en woonbegeleiding.

Wat is ambulante begeleiding?

Ambulante begeleiding is het bieden van zorg op maat, zodat mensen de regie kunnen voeren over hun eigen leven en om zoveel mogelijk onderdeel uit te kunnen maken van de samenleving. De begeleiding is gericht op de zorgvraag en de persoonlijke leefsituatie van een cliënt. Wij geloven in een gecombineerde aanpak waarbij we aandacht hebben voor:

  • Schulden
  • Werk
  • Onderwijs
  • Sociale contacten
  • Psychosociale belemmeringen
  • Gezondheid
  • Sport en bewegen

Wat is (ambulante) woonbegeleiding?

Wij bieden ambulante woonbegeleiding aan in de omgeving van Zutphen. Bij begeleid wonen verblijft de cliënt zelfstandig in zijn of haar eigen woonruimte waarbij wij begeleiding aan huis verzorgen (24 uur per dag oproepbaar). De begeleiding richt zich op meerdere aspecten, maar is voor een groot gedeelte afhankelijk van de zorgvraag.

Wat is NAH-boxing?

NAH-boxing is specifiek bedoeld voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Mensen met NAH hebben vaak een verminderde coördinatie waardoor sport en bewegen moeilijker is. Het is vaak een drempel om te gaan sporten. Wij willen deze drempel wegnemen. Wij proberen de coördinatie met specifieke oefenstof te verbeteren danwel niet af te laten nemen. Daarnaast richten wij ons op het verbeteren van conditie en kracht. NAH boxing kan gecombineerd worden met onze overige dienstverlening.